Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron LBS3 S2

Nhà sản xuất:
  • Lưu lượng tối đa: 5,2 lít/giờ.
  • Áp lực tối đa: 10 bar.
  • Vật liệu: PVC / Teflon.
  • Kích cỡ cổng kết nối: 10 mm.
  • Công suất: 1/6 HP (130W).
  • Loại dòng điện: 1 pha / 220 V / 50 Hz