Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron LBS4 S2

Nhà sản xuất:

Lưu lượng tối đa: 9,4 lít/giờ.
Áp lực tối đa: 7 bar.
Vật liệu: PVC / Teflon.
Kích cỡ cổng kết nối: 10 mm.
Công suất: 1/6 HP (130W).
Loại dòng điện: 1 pha / 220 V / 50 Hz