Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo độ ẩm đất PMS710 (0-50%)

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 0-50%
  • Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 0-60 ° C
  •                                   Độ ẩm: 5% -90% RH
  • Độ phân giải 0,1
  • Độ chính xác: ± 2% n (điều kiện bão hòa)
  • Màn hình:  4 LCD kỹ thuật số