Dịch vụ của TKTECH

CÁC DỊCH VỤ CỦA TKTECH.VN

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ dưới đây, nhằm đáp ứng và giải quyết các nhu cầu của khách hàng. 

Cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị đo lường hiệu chuẩn. Chúng tôi sẽ trực tiếp đo lường tại công ty của quý khách, báo cáo lại kết quả và giải pháp xử lý. Việc đo lường sẽ do các kỹ sư có kinh nghiệm và chứng chỉ của nhà sản xuất thực hiện.

HIỆU CHUẨN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

Cho thuê thiết bị đo lường hiệu chuẩn. Chúng tôi sẽ trực tiếp đo lường tại công ty của quý khách, báo cáo lại kết quả và giải pháp xử lý. Việc đo lường sẽ do các kỹ sư có kinh nghiệm và chứng chỉ của nhà sản xuất thực hiện.

Sửa chữa thiết bị đo lường

Cho thuê thiết bị đo lường hiệu chuẩn. Chúng tôi sẽ trực tiếp đo lường tại công ty của quý khách, báo cáo lại kết quả và giải pháp xử lý. Việc đo lường sẽ do các kỹ sư có kinh nghiệm và chứng chỉ của nhà sản xuất thực hiện.

TƯ VẤN - GIẢI PHÁP

Cho thuê thiết bị đo lường hiệu chuẩn. Chúng tôi sẽ trực tiếp đo lường tại công ty của quý khách, báo cáo lại kết quả và giải pháp xử lý. Việc đo lường sẽ do các kỹ sư có kinh nghiệm và chứng chỉ của nhà sản xuất thực hiện.