Đo điện trở của các mối hàn thanh cái

Đo điện trở của các mối hàn thanh cái

Với sự gia tăng dung lượng pin trong những năm gần đây, dòng điện chạy qua thanh cái kết nối pin hiện đã vượt quá 100 ampe. Đặc biệt, giá trị điện trở cao tại các mối hàn thanh cái làm cho ắc quy xuống cấp do sinh nhiệt Joule (RI2), có khả năng dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Do đó, việc quản lý độ bền mối hàn đang trở thành một thành phần quan trọng hơn trong các chương trình kiểm soát chất lượng so với trước đây.

Chú giải kỹ thuật này nêu một số biện pháp phòng ngừa cần thiết khi đo điện trở của các mối hàn thanh cái được sản xuất bằng các phương pháp hàn khác nhau và khi đo điện trở của mối hàn. Khám phá cách đồng hồ đo điện trở Hioki có thể đóng vai trò như thế nào trong việc quản lý thành công.

1. Đo điện trở mối hàn

Hai tấm nhôm A5052 được sản xuất bằng các phương pháp hàn khác nhau được sử dụng để mô phỏng một số thanh cái, và bốn thanh cái như vậy được chuẩn bị với độ dài mối hàn khác nhau cho mỗi phương pháp hàn. Sau đó, Máy đo điện trở Hioki RM3548 với dây dẫn kiểu chân Model 9772 được sử dụng để đo điện trở mối hàn. RM3548 được đặt ở phạm vi 3 mΩ với chức năng OVC được bật. Bảng 1 và Hình 1 mô tả các mục tiêu đo và vị trí thăm dò.

Bảng 1. Mục tiêu đo lường

Hình 1. Vị trí xuất hiện và đo lường mục tiêu đo lường

Hình 2 minh họa cách thực hiện thăm dò trong quá trình đo, trong khi Hình 3 minh họa kết quả đo, bao gồm cả giá trị đo và phạm vi chính xác của RM3548 . Giá trị điện trở giảm khi mối hàn dài ra. Ngoài ra, thanh cái có mối hàn phi lê được đặc trưng bởi giá trị điện trở thấp hơn so với thanh cái có mối hàn laze.


Hình 2. Đo thanh cái


Hình 3. Kết quả đo

2. Những lưu ý khi đo điện trở mối hàn

-1. Vị trí đầu dò

Việc thăm dò mục tiêu đo thích hợp là yếu tố quan trọng nhất để thu được các giá trị đo ổn định và nhất quán. Để biết thêm thông tin về tác động của việc thăm dò đối với các giá trị đo được, hãy xem Ghi chú kỹ thuật có tên “Đo điện trở rộng hoặc dày” (user_guide_RMs1-E1-49M), có sẵn trên trang web của Hioki.

-2. Ảnh hưởng của sức điện động nhiệt điện

Khi đo các giá trị điện trở thấp như đặc trưng cho thanh cái, điện áp phát hiện cực thấp làm cho không thể bỏ qua ảnh hưởng của sức điện động nhiệt điện. Chức năng bù điện áp bù (OVC) có thể được sử dụng để đạt được phép đo ổn định và nhất quán.

* Để biết thêm thông tin, hãy xem “Giới thiệu về Đo điện trở” (TN_Resist_vol1_E1-49E) có sẵn trên trang web Hioki cũng như hướng dẫn sử dụng cho thiết bị đang được sử dụng.

-3. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường

Vì mục tiêu đo thể hiện sự phụ thuộc vào nhiệt độ, những thay đổi về nhiệt độ môi trường sẽ làm cho các giá trị điện trở thay đổi. Ví dụ, người ta biết rằng sự khác biệt 1 ° C có thể gây ra sự biến thiên khoảng 0,4% trong dây nhôm. Chức năng hiệu chỉnh nhiệt độ của thiết bị có thể được sử dụng để tính toán giá trị điện trở ở nhiệt độ chuẩn, giúp bạn có thể thực hiện các phép đo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường.

* Để biết thêm thông tin, hãy xem “Giới thiệu về Đo điện trở” (TN_Resist_vol1_E1-49E) có sẵn trên trang web Hioki cũng như hướng dẫn sử dụng cho thiết bị đang được sử dụng.

3. Kết luận

Các giá trị điện trở hàn không chỉ thay đổi theo chiều dài mối hàn mà còn theo phương pháp hàn. Vì sự khác biệt dẫn đến các giá trị đo là nhỏ, điều quan trọng là phải sử dụng các phương pháp thăm dò thích hợp cũng như chức năng của thiết bị được thiết kế để giảm sai số đo.

Đo điện trở của mối hàn thanh cái: Đồng hồ đo điện trở Hioki RM3548 , Đồng hồ đo điện trở Hioki RM3543

Bài viết liên quan

[related_post]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *