Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo nhiệt độ Lignomat Thermo-Hygrometer TH

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ từ -10 ° C đến 50 ° C
  • Độ chính xác RH ± 5%
  • Đo độ ẩm tương đối 20-95%