Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo độ ẩm bê tông PCE-WP21

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo độ ẩm: 1% … 8%
  • Độ phân giải: 0,1%
  • Độ chính xác: ± 0,7%