Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012

Nhà sản xuất:

• Các phép đo RMS thực.

• Điện áp AC và DC lên đến 600V.

• AC và DC dòng điện lên đến 10A.

• Đo điện trở lên đến 60MΩ.