Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Đồng hồ vạn năng Sanwa Kit-8D

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi điện áp AC/DC: 0.3 – 600V
  • Độ chính xác ± 3%
  • Phạm vi đo điện trở 20 đến 20kΩ