Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Bút thử điện áp Amprobe NCV-1030

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra điện áp qua cách điện dây
  • Xác định các đứt cáp trong dây, dây và hệ thống sét được kết nối nối tiếp
  • Xác định cực tính (đường so với trung tính) của các ổ cắm và cáp
  • Kiểm tra an toàn điện áp theo cách không tiếp xúc