Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Thiết bị kiểm tra trạm sạc xe điện HT HV5036EV

  • Model: HT HV5036EV
  • Kiểm tra hoàn toàn tự động
  • Xác định trạng thái sạc và không sạc xe
  • Xác định tình trạng có xe và không có xe
  • Kiểm tra điện trở đất, điện trở cách điện
  • Kiểm tra toàn diện trạm sạc và an toàn điện