Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo môi trường đa năng Lutron LM-9000

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị: Màn hình LCD 8 mm
  • Đo lường: Máy đo gió, Độ ẩm, Nhiệt độ. Ánh sáng
  • Độ ẩm hoạt động: Tối đa 80% RH.