Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm Lutron EM-9000

Nhà sản xuất:
  • Ánh sáng: 0 đến 20.000 Lux.
  • Máy đo gió: 0.5 đến 25 m / s.
  • Nhiệt kế loại K: -100 đến 1300 ℃, ℃ / ℉.
  • Nhiệt kế loại J: -100 đến 1200 ℃, ℃ / ℉.