Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy phân tích quang phổ Gw Instek GSP-818

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ:

         – Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40°C

         – Nhiệt độ bảo quản: -20°C đến 70°C

  • Kích thước : 421mm(W) × 221mm(H) × 115mm(D
  • Trọng lượng : 5.0 kg