Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy phát điện đa chức năng Gw Instek AFG-3000

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40∘C
  • Độ ẩm tương đối:
       – 80%, 0 ~ 40 ° C
       – 70%, 35 ~ 40 ° C