Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Fluke Calibration 6531, 6532 E-DWT

(1 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Dải áp suất: 14 đến 140 MPa (2000 đến 20000 psi)
  • ± 0,02% tổng số đọc chính xác một năm, 0,025% trong hai năm
  • Khối lượng biến mômen thấp cho phép tạo áp suất và kiểm soát lên tới 140 MPa (20000 psi) với nỗ lực tối thiểu về thể chất