Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 123

Nhà sản xuất:
  • DC hiện tại: 4-20mA với 1μA độ phân giải
  • Độ chính xác cơ bản hiện tại của DC: 0,025%
  • Điện áp một chiều: 0-100.00mV, 0-1.000V, 0-12.000V
  • Độ chính xác cơ bản của điện áp DC: 0,05%