Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 131 DMM

24.500.000 21.500.000

Nhà sản xuất:
  • Nguồn 4 ~ 20 mA vòng lặp hiện tại
  • Mô phỏng máy phát 4 ~ 20 mA
  • Mô phỏng tải điện tử (Tối đa 30V, 20mA)
  •  Kiểm tra độ sáng LED (0 ~ 24mA)
  •  Nguồn 0 ~ 70mV và 0 ~ 15V
Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 131 DMM

24.500.000 21.500.000