Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo khoảng cách GPS bằng giọng nói Golf Buddy aim V10

Nhà sản xuất:
  • Kích thước : 1.77 X 1.77 X .54 (45 X 45 X 13.6mm)
  • Màu sắc : Vàng hồng / Đen
  • Nghị quyết : 128 X 64 px