Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift

14.000.000 12.800.000

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ Jolt, PinSeeker
  • Phạm vi đo 1000m
  • Độ chính xác +- 1m
  • Phóng đại 5 lần
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift

14.000.000 12.800.000