Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Ống nhòm đo khoảng cách tốc độ SNDWAY 1000A

(1 đánh giá của khách hàng)

4.200.000 4.000.000

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 1000m
  • Độ phóng đại: 7X
  • Đơn vị Để Lựa Chọn: M, Y
  • Quét Khoảng Cách Đo: Yes
  • Khoảng cách Đo Lường Chính Xác: ± 1.0m
  • Tốc độ Đo Lường Chính Xác: ± 5 km/giờ
SNDWAY 1000A
Ống nhòm đo khoảng cách tốc độ SNDWAY 1000A

4.200.000 4.000.000