Máy đo độ cứng cầm tay Huatec RHL30

  • Bộ nhớ của 600 nhóm dữ liệu (thời gian tác động: 32 1).
  • Cài đặt giới hạn thấp hơn và báo động âm thanh.
  • Thiết kế thép đúc nguyên khối.