Máy đo độ cứng Huatec RL80

  • Có thể kiểm tra vật liệu đa kim loại, độ chính xác cao và ổn định.
  • Dễ dàng chuyển đổi sang tất cả các thang đo độ cứng phổ biến (HV, HB, HRC HRB, HRA, HS).
  • Giới hạn trên và dưới của độ cứng có thể được đặt trước;