Máy đo độ cứng Leebs Huatec RHL-40B

  • Hướng đo: 360 ° (↖↗↘↙ → ←)
  • Thang đo độ cứng: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
  • Hiển thị: LCD phân khúc