Máy đo độ dày Huatec TG4000B

  • Hiển thị LCD LCD 128X64 với đèn nền
  • Phạm vi đo 0,8 mm– 300,0 mm bằng thép tùy thuộc vào đầu dò
  • Yêu cầu đặc biệt có thể đạt phạm vi đo đến 500mm