Máy đo độ dày Huatec TG-4100

  • – Tự hiệu chỉnh tự động- Chỉ thị ghép nối

    – Tự động tắt nguồn trong 5 phút và chức năng tắt nguồn thủ công

    – Báo động giới hạn cao thấp