Máy đo độ dày Huatec TG-4100

  • Tự hiệu chỉnh tự động
  • Chỉ thị ghép nối
  • Tự động tắt nguồn trong 5 phút và chức năng tắt nguồn thủ công
  • Báo động giới hạn cao thấp