Máy đo độ dày không từ tính Huatec TG-2200CF

  • Đặc biệt cho phép đo độ dày của lớp phủ trên phôi nhỏ.
  • Phương pháp đo: cảm ứng từ (F).
  • Hai chế độ đo: Đơn và Liên tục