Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN

  • Phạm vi đo: từ tính (F) từ 0 – 2000um, không từ tính (NF) từ 0 – 2000um
  • Độ phân giải: 0.1 / 1
  • Độ chính xác: ± 1-3% n hoặc ± 2.5um
  • Diện tích đo nhỏ nhất: 6mm