Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2200CN

  • Phương pháp đo: dòng điện xoáy (N).
  • Đo ở 2 chế độ đơn và liên tục.
  • Có thể đo vật thể cong và vật nhỏ ở chế độ đo liên tục.