Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-5000DL

  • Màn hình màu OLED 320×240 Pixels
  • Hiển thị màu đồng thời A-Scan và độ dày
  • Kiểm soát các chế độ Gain, Blanking, Gate, Range, Delay, RF và Rectify
  • Hiển thị B-Scan dựa trên thời gian