Máy đo độ dày siêu âm Huatec TG4000

  • – Tự hiệu chỉnh tự động
  • – Chỉ thị ghép nối
  • – Tự động tắt nguồn trong 5 phút và chức năng tắt nguồn thủ công
  • – Báo động giới hạn cao thấp