Máy đo độ rung Huatec HG-6320

  • Độ chính xác cao
  • Đo gia tốc rộng
  • Đo vận tốc cao
  • Dùng đo độ rung lắc động cơ