Máy đo độ rung Huatec HG5003

  • Cách sử dụng Máy đo độ rung Huatec HG5003

    1. Sửa vít M5, đặt cảm biến gia tốc lên máy được đo độ rung
    2. Nhấn công tắc duy nhất trên máy
    3. Sau 50 giây, đọc kết quả trên màn hình máy đo độ rung
    4. Nếu đền Led chuyển màu đỏ, bạn cần sạc lại Pin