Máy đo độ rung Huatec HGS909Z-6 (Đa thông số)

  • Độ chính xác + 5% + 2 chữ số
  • Phạm vi đo & Đáp ứng tần số:
  • Gia tốc: 0,1 đến 100 m / s2 / 0,01 đến 10 g / 10Hz ~ 3kHz
  • Tốc độ tối đa : 0,1 đến 250 mm / s / 0,01 đến 15 inch / s / 10Hz