Máy dò khuyết tật siêu âm Huatec FD100

  • Tín hiệu và tiếng vang thực và đáng tin cậy
  • Hiệu suất làm việc tuyệt vời
  • Mức tăng lớn đạt 108dB