Máy dò khuyết tật siêu âm Huatec FD350

  • Hiệu chỉnh tự động.
  • Tần số: 0,2 – 20 MHz.
  • Thang dò tìm: 0 – 10000 mm.
  • Vận tốc âm thanh: 100 – 20000 m / s.