Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Huatec HIR1850 (200 ~ 1850 ℃)

  • Phạm vi nhiệt độ: 200 ~ 1850 ℃ (392 ~ 3362)
  • Độ chính xác: ± 1,5% hoặc ± 1,5 ℃
  • Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
  • Tỷ lệ khoảng cách tại chỗ: 80: 1