Máy đo phân tích độ rung Huatec HG908B

  • Đo tốc độ rung, chuyển vị, gia tốc và gia tốc tần số cao
  • Sử dụng pin có thể thay thế.
  • Tích hợp gia tốc kế và đầu dò kim dài.
  • Có nút điều khiển nguồn và nút đo.