Máy đo rung Huatec HG-500

  • Acc (đơn vị: m / s2): 0,1 đến 199,9m / s2
  • VEL (đơn vị: mm / s): 0,1 đến199,9 mm / s
  • HIỂN THỊ (đơn vị: mm): 1 đến 2000
  • Env (đơn vị: Hi-m / s2): 0,1 đến 25 m / s2