Máy kiểm tra dòng điện xoáy Huatec HEF-301

  • Dải tần số: 64 Hz ~ 5 MHz (có thể điều chỉnh)
  • Phạm vi đạt được: 0 ~ 90 dB, có thể điều chỉnh ở bước 0,5 dB
  •  Xoay pha: 0 ~ 360, điều chỉnh ở bước 1
  • Cân bằng điện tử kỹ thuật số / tương tự nhanh