Máy kiểm tra dòng điện xoáy Huatec HEF-30D

  • Dải tần 64Hz tới 5 MHz.
  • Dải tần âm từ 0 tới 90 dB.
  • Pha xoáy từ 0 tới 360.
  • Chức năng cân bằng điện tử/analog tốc độ nhanh.