Máy phân tích độ rung Huatec HG956-2

  • Độ chính xác đo: +/- 5% + / – 2 chữ số
  • Dải tần: Gia tốc & Điện áp 10-10kHz;
  • Vận tốc 10-1kHz, Phong bì tăng tốc 10-500Hz
  • Phạm vi tốc độ quay: 60-60000 r / phút