Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD550

  • Tiếng ồn thấp
  • Hiệu chỉnh tự động, tự động tăng tần số từ 0 đến 130dB.
  • Dải tần số từ 0 đến 130 dB.
  • Tính năng đo DAC, AVG, TCG, B scan, AWS.