Nhiệt kế hồng ngoại Huatec HIR1150 (-32 ~ 1150 ℃)

  • Phạm vi nhiệt độ: -32 ~ 1150 ℃ (-26 ~ 2102)
  • Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
  • Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
  • Khoảng cách tại chỗ: 20: 1