Nhiệt kế hồng ngoại Huatec HIR900 (-50 ~ 900 ℃)

  • Phạm vi nhiệt độ: -50 ~ 900 ℃ (-58 ~ 1652 ℉)
  • Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
  • Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
  • Tỷ lệ khoảng cách tại chỗ: 12: 1