Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Huatec HIR300 (-32 ~ 350 ℃)

  • Phạm vi nhiệt độ: -32 ~ 350 ℃ (-26 ~ 662)
  • Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
  • Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
  • Khoảng cách tại chỗ: 12: 1