Thiết bị siêu âm khuyết tật Huatec FD201B

  • Kiểm tra dạng NDT, UT, ndt test
  • Đường cong DAC, AVG
  • Chức năng AWS