Thiết bị siêu âm lỗ hổng Huatec FD520

  • Tự động đo 3 tham số (độ sâu d, mức độ P, khoảng cách S).
  • Đầu dò hiệu chuẩn tự động. Có tính năng Zero, góc, cạnh bên, vận tốc.
  • Chức năng bù đắp, tiêu chuẩn DACTCG và AVG.
  • Chức năng DAC 6dB;