Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Máy đo độ dày lớp phủ

Dụng cụ đo độ dày sơn Huatec TG-8829

Máy dò khuyết tật

Đầu dò siêu âm UT Huatec HFD

Máy đo độ dày vật liệu

Đồng hồ đo độ dày Huatec GHG-1026

Máy đo độ dày vật liệu

Đồng hồ đo độ dày Huatec SQHG SHG

Máy dò khuyết tật

Máy dò khuyết tật Huatec FD310

Được xếp hạng 5.00 5 sao