Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 1502A/1504

Nhà sản xuất:

Bộ đọc nhiệt độ Fluke Calibration 1502A156 Tweener Nhiệt kế cho các đầu dò RTD, RTD và SPRT có độ chính xác tới ± 0,006 ° C. Ngoài ra, nó đọc 100-ohm, 25-ohm, và 10-ohm đầu dò, và có độ phân giải 0,001 ° C trên toàn bộ phạm vi của nó. Nó cũng có một gói pin tùy chọn cho hoạt động hoàn toàn di động.